OM SQ

Bild-Luxor-7webb-800x360_edited.jpg

Luxorhuset i Motala


På SQ har vi över 40 års erfarenhet av pulverlackering och en ständig vilja att vara den bästa aktören inom vår bransch. Vi har ett bra samarbete med våra kunder och är väl medvetna om betydelsen av hög flexibilitet, leveransprecision och god service för att skapa förtroende och långsiktiga relationer. Ett segment av våra kunder har unikt höga krav på kvalitet och finish vilket vi kunnat leverera med överträffade förväntningar år efter år. Vi jobbar ständigt med att utveckla verksamheten, våra medarbetare och våra processer.


Vi är ett 20-tal anställda och omsätter ca 25 MSEK. Produktion och kontor är beläget i Luxorhuset, Motala.

Tveka inte att höra av dig för att se hur vi på SQ kan hjälpa just Er.

 

HÅLLBARHET

Miljöarbete

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Vi skall förlänga livslängd på kunds produkt.

 • Vi skall ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.

 • Vi skall sträva efter att minska vår kemikalieförbrukning och där så är möjligt skall biologiskt nedbrytbara kemikalier användas.

 • Vi skall sträva efter minskade avfallsmängder genom att källsortera och återvinna avfall i så stor utsträckning som möjligt.

 • Vi skall identifiera våra betydande miljöaspekter och arbeta med att minska vår miljöpåverkan utifrån dessa.

 • Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss i syfte att skydda miljön.

 • Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.


Kontaktuppgifter till miljöansvarig: elin@sqisverige.se

 

Kvalitetsarbete

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör inom pulverlackering och blästring.


Detta innebär att:

 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens.

 • Vi skall hålla utlovad leveransprecision.

 • Vi skall vara bäst på marknaden av tjänster inom vår nisch.

 • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens för nästföljande uppdrag.

 • Vi skall ha ett positivt och professionellt bemötande gentemot kunder och samarbetspartners.

 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.

 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.